دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

دانلود رایگان کتاب آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdf

Red
دانلود رایگان کتاب آب خوردن مورچه یاشار کمال با فرمت pdfمعرفی کتاب:(آب خوردن مورچه)
(آب خوردن مورچه)دومین کتااب ااز سه‌گانه جدید یااشاار کماال باا عنواان «قصه‌جزیره» ااست. ااولین کتااب ااز ااین سه‌گاانه پیش‌ترر تحت عنواان «بنگرر فراات خون ااست» منتشرر شده بود. (آب خوردن مورچه)کتااب دوم رواایتگر فااجعه‌اای ااست که میلیون‌هاا اانسان راا ااز سررزمین شاان می‌رااند و االان ااین انساان‌هاای طررد شده درر تلااشند تاا خویش و هویتشاان راا بااز یاابند. آانهاا می‌خوااهند

برای اطمینان خاطر کاربران گرامی، کلیه فایل های معرفی شده در این سایت از فروشگاه های معتبر جمع آوری شده اند که همگی سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند و دارای قسمت پشتیبانی خرید و نماد اعتماد می باشند. در صورت بروز مشکل و یا نیاز به اطلاعات بیشتر کافیست پس از وارد شدن به سایت ارائه دهنده فایل از قسمت پشتیبانی خرید موضوع مورد نظر خود را مطرح کنید.

انواع مقالات پروژه ها نرم افزار نقشه های مهندسی کتاب های درسی و آموزشی در موضوعات و دسته بندی های مختلف با فرمت های پاورپوینت و ورد و پی دی اف (ppt pdf doc) با یک جستجوی ساده در این سایت در اختیار شما هستند.

انتقال به صفحه دانلود فایل