دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

پاورپوینت از بازنمایی تا کلیشه درس ۵ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت از بازنمایی تا کلیشه درس 5 تفکر و سواد رسانه ای دهم  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت از بازنمایی تا کلیشه درس 5 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 20     قسمتی از متن:   آیا شباهت و تفاوتی بین یافته ...

پاورپوینت تصاویر بی طرف نیستند درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت تصاویر بی طرف نیستند درس 4 تفکر و سواد رسانه ای دهم  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تصاویر بی طرف نیستند درس 4 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 18     قسمتی از متن: تصویر در نگاه اوّل، چه پیامی ...

پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای ۱ درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای 1 درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای 1 درس 3 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17     قسمتی از متن: به طور کلی هر ...

پاورپوینت پیام همبرگری درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت پیام همبرگری درس 2 تفکر و سواد رسانه ای دهم عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پیام همبرگری درس 2 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 20   پاورپوینت با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و ...

پاورپوینت مسابقه رسانه ها با زمان درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت مسابقه رسانه ها با زمان درس 1 تفکر و سواد رسانه ای دهم عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مسابقه رسانه ها با زمان درس 1 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 18     قسمتی از متن: به تصویر نگاه ...

پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم درس ۲۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم درس 21 تفکر و سواد رسانه ای دهم عنوان پاورپوینت: پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم درس 21 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: ...

پاورپوینت زندگی دوم درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت زندگی دوم درس 18 تفکر و سواد رسانه ای دهم    عنوان پاورپوینت: پاورپوینت زندگی دوم درس 18 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17       قسمتی از متن: در دنیای ارتباطات هیچ چیز هیجان انگیزتر از این نیست که ...

پاورپوینت مخاطب خاص درس ۱۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت مخاطب خاص درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مخاطب خاص درس 12 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 21     قسمتی از متن: مخاطب بسیاری از افراد، اولین مخاطبان را همان تماشاگران نمایش ها، بازی ...

پاورپوینت مخاطب فعّال یا منفعل درس ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت مخاطب فعّال یا منفعل درس 13 تفکر و سواد رسانه ای دهم  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مخاطب فعّال یا منفعل درس 13 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 21     قسمتی از متن: آیا مفهوم مخاطب با روند توسعۀ رسانه ...

پاورپوینت بازی گردانان بزرگ درس ۱۰ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت بازی گردانان بزرگ درس 10 تفکر و سواد رسانه ای دهم    عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بازی گردانان بزرگ درس 10 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 18   قسمتی از متن: مالک اصلی تولیدات رسانه ای کیست؟ هدف از تولید پیام ...

پاورپوینت مهندسان پیام درس ۹ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت مهندسان پیام درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مهندسان پیام درس 9 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم     فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17     قسمتی از متن: آیا تا کنون آشپزی کرده اید؟ برای آشپزی باید از هر ...

پاورپوینت فنون اقناع ۲ درس ۸ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت فنون اقناع 2 درس 8 تفکر و سواد رسانه ای دهم   عنوان پاورپوینت: پاورپوینت فنون اقناع 2 درس 8 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 21     قسمتی از متن: فنون اقناع گرم و صمیمی تملّق کلمات پر زرق و ...

پاورپوینت فنون اقناع ۱ درس ۶ تفکر و سواد رسانه ای دهم

پاورپوینت فنون اقناع 1 درس 6 تفکر و سواد رسانه ای دهم    عنوان پاورپوینت: پاورپوینت فنون اقناع 1 درس 6 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 23     قسمتی از متن: اقناع چیست؟ بیشترین هدف از ارتباط با دیگران و ...

دانلود پاورپوینت اصول انتخاب درست درس ۳ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت اصول انتخاب درست درس 3 اقتصاد دهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اصول انتخاب درست اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی ...

دانلود پاورپوینت انتخاب نوع کسب و کار درس ۲ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت انتخاب نوع کسب و کار درس 2 اقتصاد دهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انتخاب نوع کسب و کار اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25     قسمتی از متن:   شما کارتیمی و گروهی را ترجیح می دهید ...

دانلود پاورپوینت کسب و کار و کارآفرینی درس ۱ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت کسب و کار و کارآفرینی درس 1 اقتصاد دهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کسب و کار و کارآفرینی اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت مرز امکانات تولید درس ۴ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت مرز امکانات تولید درس 4 اقتصاد دهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مرز امکانات تولید اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18     قسمتی از متن: به نظر شما، چگونه می توان تصمیم گرفت که از هر محصول چه ...

دانلود پاورپوینت بازار چیست و چگونه عمل می کند درس ۵ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت بازار چیست و چگونه عمل می کند درس 5 اقتصاد دهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بازار چیست و چگونه عمل می کند اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق ...

دانلود پاورپوینت نقش دولت در اقتصاد چیست درس ۶ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت نقش دولت در اقتصاد چیست درس 6 اقتصاد دهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نقش دولت در اقتصاد چیست اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت تجارت بین الملل درس ۷ اقتصاددهم انسانی

دانلود پاورپوینت تجارت بین الملل درس 7 اقتصاددهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تجارت بین الملل اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی ...

دانلود پاورپوینت رکود، بیکاری و فقر درس ۸ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت رکود، بیکاری و فقر درس 8 اقتصاد دهم انسانی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رکود، بیکاری و فقر درس هشتم اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27     پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین ...

دانلود پاورپوینت تورم و کاهش قدرت خرید درس ۹ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت تورم و کاهش قدرت خرید درس 9 اقتصاد دهم انسانی   عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تورم و کاهش قدرت خرید درس نهم اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24     پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با ...

دانلود پاورپوینت مقاوم سازی اقتصاد درس ۱۰ اقتصاد دهم انسانی

دانلود پاورپوینت مقاوم سازی اقتصاد درس 10 اقتصاد دهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مقاوم سازی اقتصاد درس دهم اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت پس انداز و سرمایه گذاری درس ۱۴اقتصاد پایه دهم انسانی

دانلود پاورپوینت پس انداز و سرمایه گذاری درس 14اقتصاد پایه دهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت پس انداز و سرمایه گذاری درس چهاردهم اقتصاد پایه دهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با ...

دانلود پاورپوینت چیستی فرهنگ درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت چیستی فرهنگ درس مطالعات فرهنگی دوازدهم انسانی عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت چیستی فرهنگ درس مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب ...

دانلود پاورپوینت نقشه محله ما درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت نقشه محله ما درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان    عنوان: دانلود پاورپوینت نقشه محله ما درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان     فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12     قسمتی از متن: به تصویرهای روبه رو دقّت کنید. این تصویرها، اشیا را از روبه ...

دانلود پاورپوینت اینجا محله ماست درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت اینجا محله ماست درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان  عنوان: دانلود پاورپوینت اینجا محله ماست درس دوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان     فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13     قسمتی از متن: گردش در محلّه در این گردش، دانش آموزان خانه های مردم، مغازه ...

دانلود پاورپوینت نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان  عنوان: دانلود پاورپوینت نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان     فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19     قسمتی از متن: آیا تا به حال ...

دانلود پاورپوینت نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان  عنوان: دانلود پاورپوینت نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند درس نهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان     فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20     قسمتی از متن: با شروع کار کشاورزی، انسان ها ...

دانلود پاورپوینت سفری به تخت جمشید ۱ درس دوازدهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود پاورپوینت سفری به تخت جمشید 1 درس دوازدهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان    عنوان: دانلود پاورپوینت سفری به تخت جمشید 1 درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان     فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16     قسمتی از متن: پاسارگاد: پاسارگاد در حدود ١٣٠ کیلومتری شیراز قرار ...