دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی

نقش مهندسي Piping در پروژه هاي ساختمانيمهندسي Piping.................................................................................... 5 نقشه ها و مدارك مورد نياز در طراحي Piping............................................... 6 دياگرام جريان يا فرآيند (PFD)..................................................................... 7 دياگرام لوله كشي به همراه ابزار دقيق (P&ID)................................................ 8 Line List............................................................................................ 9 ليست تجهيزات (Equipment List)........................................................... 9 Piping Specification...................................................................... 10 Plot برای اطمینان ...

پاورپوینت بیوگرافی دنیل لیبسکیند

پاورپوینت بیوگرافی دنیل لیبسکیندپاورپوینت بیوگرافی دنیل لیبسکیند در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بیوگرافی زاها حدید

پاورپوینت بیوگرافی زاها حدیدپاورپوینت بیوگرافی زاها حدید در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی زاها حدید” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت آثار و بیوگرافی رم کولهاس

پاورپوینت آثار و بیوگرافی رم کولهاستوضیحات پاورپوینت آثار و بیوگرافی رم کولهاس در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی رم کولهاس” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در ...

پاورپوینت بیوگرافی فرانک لوید رایت

پاورپوینت بیوگرافی فرانک لوید رایتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی فرانک لوید رایت در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی فرانک لوید رایت” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این ...

پاورپوینت بیوگرافی دانیل لیبسکیند

پاورپوینت بیوگرافی دانیل لیبسکیندتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی دانیل لیبسکیند در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی دانیل لیبسکیند” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت بیوگرافی سانتیاگو کالاتراواپاورپوینت بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت تحلیلی فرودگاه سنت اگزوپری

پاورپوینت تحلیلی فرودگاه سنت اگزوپریتوضیحات پاورپوینت سانتیاگو کالا تراوا (فرودگاه سنت اگزوپری) در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در ...

پاورپوینت بیوگرافی نورمن فاستر

پاورپوینت بیوگرافی نورمن فاسترتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی نورمن فاستر و ارتباط آثارش با طبیعت در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی نورمن فاستر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. ...

پاورپوینت بیوگرافی نرمن فاستر

پاورپوینت بیوگرافی نرمن فاسترتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی نرمن فاستر در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی نرمن فاستر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت تحلیل جامع آثار و بیو گرافی حبیبه مجد آبادی

پاورپوینت تحلیل جامع آثار و بیو گرافی حبیبه مجد آبادیتوضیحات پاورپوینت تحلیل جامع آثار و بیو گرافی حبیبه مجد آبادی در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی حبیبه مجد آبادی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت ...

پاورپوینت بیوگرافی لو کوربوزیه

پاورپوینت بیوگرافی لو کوربوزیهتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی لو کوربوزیه در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی لوکوربوزیه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به ...

پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی

پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحیتوضیحات پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی” را ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتان

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتانتوضیحات پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت بررسی معماری دیکانستراکشن

پاورپوینت بررسی معماری دیکانستراکشنتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری دیکانستراکشن : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری دیکانستراکشن” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپن

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپنتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپن: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپن” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری ...

پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار زنجان

پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار زنجانتوضیحات پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار زنجان: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “شناخت فضای شهری بازار زنجان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. ...

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری باران

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری بارانتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری باران: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری باران” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط ...

پاورپوینت بیوگرافی هانی رشید

پاورپوینت بیوگرافی هانی رشیدتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی هانی رشید در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی هانی رشید” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت تحلیل حافظیه شیراز

پاورپوینت تحلیل حافظیه شیرازتوضیحات پاورپوینت تحلیل حافظیه شیراز در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل حافظیه شیراز” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیه

پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیهتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیه در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی لوکوربوزیه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به زندگی نامه ...

پاورپوینت نورمن فاستر

پاورپوینت نورمن فاسترتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی نورمن فاستر در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی نورمن فاستر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به ...

پاورپوینت معرفی لوکوربوزیه

پاورپوینت معرفی لوکوربوزیهتوضیحات پاورپوینت معرفی لوکوربوزیه در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی لوکوربوزیه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به زندگی نامه ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی جامع معماری اراک

پاورپوینت تحلیل و بررسی جامع معماری اراکتوضیحات پاورپوینت تحلیل و بررسی جامع معماری اراک : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل و بررسی جامع معماری اراک” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت تحلیلی موزه فرش

پاورپوینت تحلیلی موزه فرشتوضیحات پاورپوینت تحلیلی موزه فرش : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیلی موزه فرش ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ...

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریم

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریمتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریم : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریم” را آماده دانلود نموده ...

پاورپوینت بررسی معماری فولدینگ

پاورپوینت بررسی معماری فولدینگتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری فولدینگ : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری فولدینگ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر دنور

پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر دنورتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر دنور : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری موزه هنر دنور” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می ...

پاورپوینت تحلیل طراحی فرودگاه

پاورپوینت تحلیل طراحی فرودگاهتوضیحات پاورپوینت تحلیل طراحی فرودگاه : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل طراحی فرودگاه ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ...

پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان

پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستانتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل معماری بیمارستان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به ...