دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

پاورپوینت واقعیت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت واقعیت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم      عنوان پاورپوینت: پاورپوینت واقعیت تفکر و سبک زندگی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 23     قسمتی از متن: قضاوت های ما ناشی از عقاید و باورهای ماست و عقاید و باورهای ما از منابع مختلف مانند ...

پاورپوینت تهیه طرح پژوهش تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت تهیه طرح پژوهش تفکر و سبک زندگی پایه هشتم عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تهیه طرح پژوهش تفکر و سبک زندگی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 28     قسمتی از متن: پرسش خود را در کلاس مطرح کنید و با کمک همکلاسی ها ...

پاورپوینت اثر تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت اثر تفکر و سبک زندگی پایه هشتم   عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اثر تفکر و سبک زندگی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 16     قسمتی از متن: هر عملی که انجام می دهیم، پیامدهای مثبت و منفی برای خودمان، دیگران یا موجودات دیگر ...

پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم   عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 22     قسمتی از متن: اگر تصوير هايي را كه به آنها متمايل هستيم در ذهن خود ايجاد كنيم و به ...

پاورپوینت درس ۲۰ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: پدر و پسر اولیه

پاورپوینت درس 20 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: پدر و پسر اولیهنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 12 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت درس ۲۲ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: اثر

پاورپوینت درس 22 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: اثرنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 10 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و ...

پاورپوینت درس ۲۳ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آن پسرک انار ندارد.

پاورپوینت درس 23 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آن پسرک انار ندارد.نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 10 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت درس ۲۴ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: شادی

پاورپوینت درس 24 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: شادینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 14 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و ...

پاورپوینت درس ۲۵ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهار عصبانیت

پاورپوینت درس 25 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهار عصبانیتنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 24 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت درس ۲۶ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهار افسردگی

پاورپوینت درس 26 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهار افسردگینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 22 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت درس ۲۷ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت های مصرف چیست

پاورپوینت درس 27 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت های مصرف چیست نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 21 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت درس ۲۸ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: چگونه از افراد بزرگسال، پیر و ناتوان مراقبت کنیم

پاورپوینت درس 28 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: چگونه از افراد بزرگسال، پیر و ناتوان مراقبت کنیمنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 18 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی ...

پاورپوینت درس ۲۹ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم

پاورپوینت درس 29 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: چرا باید به همدیگر احترام بگذاریمنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 17 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت درس ۳۰ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: ارزش ها و معیارهای رفتاری

پاورپوینت درس 30 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: ارزش ها و معیارهای رفتارینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 20 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ...

پاورپوینت درس ۳۱ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت های تصمیم گیری

پاورپوینت درس 31 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت های تصمیم گیرینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 23 اسلاید   تصویری از پاورپوینت:   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر ...

پاورپوینت درس ۳۲ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آداب و مهارت های سفر کردن

پاورپوینت درس 32 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آداب و مهارت های سفر کردننوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 22 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت درس ۳۳ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

پاورپوینت درس 33 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 18 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی ...

پاورپوینت درس ۱۸ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: واقعیت

پاورپوینت درس 18 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: واقعیتنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 17 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و ...

پاورپوینت درس ۱۹ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: عادت ها

پاورپوینت درس 19 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: عادت هانوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 15 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت درس ۲ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: نقاشی شاهزاده خانم

پاورپوینت درس 2 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: نقاشی شاهزاده خانمنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 10 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده ...

پاورپوینت درس ۳ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: پروژه

پاورپوینت درس 3 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: پروژهنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 29 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و ...

پاورپوینت درس ۴ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: راه رهایی

پاورپوینت درس 4 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: راه رهایینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 11 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت درس ۵ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت های زندگی موفق کدام اند

پاورپوینت درس 5 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت های زندگی موفق کدام اندنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 20 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت درس ۶ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آداب معاشرت و گفت و گو

پاورپوینت درس 6 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: آداب معاشرت و گفت و گونوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 24 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت درس ۷ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما

پاورپوینت درس 7 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی مانوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 27 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و ...

پاورپوینت درس ۸ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت کنترل نفس (خویشتن داری) چیست

پاورپوینت درس 8 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: مهارت کنترل نفس (خویشتن داری) چیستنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 21 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد ...

پاورپوینت درس ۱۰ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: جان و تن

پاورپوینت درس 10 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: جان و تننوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 10 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده ...

پاورپوینت درس ۱۱ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: خط کشی

پاورپوینت درس 11 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: خط کشینوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 10 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه ...

پاورپوینت درس ۱۲ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: تو نیکی می کن و در دجله انداز

پاورپوینت درس 12 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: تو نیکی می کن و در دجله اندازنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 11 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و ...

پاورپوینت درس ۱۳ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: ارائه گزارش پژوهش

پاورپوینت درس 13 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم: ارائه گزارش پژوهشنوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 12 اسلاید   تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده ...