دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

پاورپوینت بررسی استفاده ازصنایع جدید در رسیدن به آسایش اقلیمی

پاورپوینت بررسی استفاده ازصنایع جدید در رسیدن به آسایش اقلیمیتوضیحات پاورپوینت بررسی استفاده ازصنایع جدید در رسیدن به آسایش اقلیمی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی استفاده ازصنایع جدید در رسیدن به آسایش اقلیمی” را ...

پاورپوینت بررسی سازه های فضایی در معماری

پاورپوینت بررسی سازه های فضایی در معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی سازه های فضایی در معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی سازه های فضایی در معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت بررسی فنی دیوار برشی

پاورپوینت بررسی فنی دیوار برشیتوضیحات پاورپوینت بررسی فنی دیوار برشی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی فنی دیوار برشی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان در معماری و ...

پاورپوینت سقف های تیرچه درجا در سازه

پاورپوینت سقف های تیرچه درجا در سازهتوضیحات پاورپوینت سقف های تیرچه در جا در سازه : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “سقف های تیرچه در جا در سازه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط ...

پاورپوینت شناخت صفحات آکوستیکی

پاورپوینت شناخت صفحات آکوستیکیتوضیحات پاورپوینت شناخت مصالح آکوستیکی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “شناخت مصالح آکوستیکی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان در معماری و عمران می باشد. ...

پاورپوینت بررسی استفاده نورگیر سقفی در معماری

پاورپوینت بررسی استفاده نورگیر سقفی در معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی استفاده نورگیر سقفی در معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی استفاده نورگیر سقفی در معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس ...

پاورپوینت بررسی نیلینگ در ساختمان و نحوه اجرا آن

پاورپوینت بررسی نیلینگ در ساختمان و نحوه اجرا آنتوضیحات پاورپوینت بررسی نیلینگ در ساختمان و نحوه اجرا آن: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی نیلینگ در ساختمان و نحوه اجرا آن” را آماده دانلود نموده ایم. ...

پاورپوینت بررسی کلاف عرضی در سازه ساختمان

پاورپوینت بررسی کلاف عرضی در سازه ساختمانتوضیحات پاورپوینت بررسی کلاف عرضی در سازه ساختمان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی کلاف عرضی در سازه ساختمان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت بررسی کاربرد شیشه در معماری

پاورپوینت بررسی کاربرد شیشه در معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی کاربرد شیشه در معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی کاربرد شیشه در معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان ...

پاورپوینت بررسی فنی و کاربردی کف کاذب در ساختمان

پاورپوینت بررسی فنی و کاربردی کف کاذب در ساختمانتوضیحات پاورپوینت بررسی فنی و کاربردی کف کاذب در ساختمان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی فنی و کاربردی کف کاذب در ساختمان” را آماده دانلود نموده ...

پاورپوینت بررسی سازه گنبد ژئودزیک در معماری

پاورپوینت بررسی سازه گنبد ژئودزيك در معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی سازه گنبد ژئودزيك در معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی سازه گنبد ژئودزيك در معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماری

پاورپوینت بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت ...

پاورپوینت بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماری

پاورپوینت بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی واژه رایزر در ساختمان و معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت ...

پاورپوینت بررسی معماری پایدار یا معماری سبز

پاورپوینت بررسی معماری پایدار یا معماری سبزتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری پایدار یا معماری سبز : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری پایدار یا معماری سبز” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی مهار بندی گود در اجرای ساختمان

پاورپوینت تحلیل و بررسی مهار بندی گود در اجرای ساختمانتوضیحات پاورپوینت تحلیل و بررسی مهار بندی گود در اجرای ساختمان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل و بررسی مهار بندی گود در اجرای ساختمان” را ...

پاورپوینت بررسی موادی به نام ETFE

پاورپوینت بررسی موادی به نام ETFEتوضیحات پاورپوینت بررسی موادی به نام ETFE : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی موادی به نام ETFE” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان ...

پاورپوینت بررسی و تحلیل فنی درب های ساختمانی

پاورپوینت بررسی و تحلیل فنی درب های ساختمانیتوضیحات پاورپوینت بررسی و تحلیل فنی درب های ساختمانی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “پاورپوینت بررسی و تحلیل فنی درب های ساختمانی” را آماده دانلود نموده ایم. این ...

پاورپوینت بررسی دیوار های غیر باربر

پاورپوینت بررسی دیوار های غیر باربرتوضیحات پاورپوینت بررسی دیوار های غیر باربر : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی دیوار های غیر باربر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان ...

پاورپوینت بررسی سیستم خانه های چوبی

پاورپوینت بررسی سیستم خانه های چوبیتوضیحات پاورپوینت بررسی سیستم خانه های چوبی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی سیستم خانه های چوبی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان ...

پاورپوینت بررسی بتن الیافی – FRC

پاورپوینت بررسی بتن الیافی – FRCتوضیحات پاورپوینت بررسی بتن الیافی – FRC: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی بتن الیافی – FRC” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان در ...

پاورپوینت بررسی فنی و اجرایی سقف یوبوت

پاورپوینت بررسی فنی و اجرایی سقف یوبوتتوضیحات پاورپوینت بررسی فنی و اجرایی سقف یوبوت : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی فنی و اجرایی سقف یوبوت” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت بررسی مصالح سیپورکس

پاورپوینت بررسی مصالح سیپورکستوضیحات پاورپوینت بررسی مصالح سیبورکس : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی مصالح سیبورکس” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان در معماری و عمران می باشد. ...

پاورپوینت بررسی مصالح سیپورکس

پاورپوینت بررسی مصالح سیپورکستوضیحات پاورپوینت بررسی مصالح سیبورکس : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی مصالح سیبورکس” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان در معماری و عمران می باشد. ...

پاورپوینت بررسی و ارائه پروژه تنظیم شرایط محیطی

پاورپوینت بررسی و ارائه پروژه تنظیم شرایط محیطیتوضیحات پاورپوینت بررسی و ارائه پروژه تنظیم شرایط محیطی ( نمونه موردی : بوشهر ) : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی و ارائه پروژه تنظیم شرایط محیطی ( ...

پاورپوینت بررسی ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی

پاورپوینت بررسی ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونیتوضیحات پاورپوینت بررسی ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع ...

پاورپوینت بررسی و تحلیل خرپا در سازه ساختمانی

پاورپوینت بررسی و تحلیل خرپا در سازه ساختمانیتوضیحات پاورپوینت بررسی و تحلیل خرپا در سازه ساختمانی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی دیوار های غیر باربر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به ...

پاورپوینت بررسی سازه های چادری

پاورپوینت بررسی سازه های چادریتوضیحات پاورپوینت بررسی سازه های چادری: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی سازه های چادری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان در معماری و عمران ...

پاورپوینت کامل رنگ و مصالح نوین در معماری

پاورپوینت کامل رنگ و مصالح نوین در معماریتوضیحات پاورپوینت کامل رنگ و مصالح نوین در معماری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “کامل رنگ و مصالح نوین در معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت ...

پاورپوینت بررسی سیستم ساختمانی سوپر پانل

پاورپوینت بررسی سیستم ساختمانی سوپر پانلتوضیحات پاورپوینت بررسی سیستم ساختمانی سوپر پانل : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی سیستم ساختمانی سوپر پانل” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان ...

پاورپوینت معرفی و بررسی بتن سبک

پاورپوینت معرفی و بررسی بتن سبکتوضیحات پاورپوینت معرفی و بررسی بتن سبک : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معرفی و بررسی بتن سبک” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس سازه و ساختمان ...