دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

پاورپوینت تحلیل حافظیه شیراز

پاورپوینت تحلیل حافظیه شیرازتوضیحات پاورپوینت تحلیل حافظیه شیراز در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل حافظیه شیراز” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ” های تک “

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ” های تک “توضیحات پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ” های تک ” : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل و بررسی معماری ” های تک “ را آماده دانلود نموده ...

پاورپوینت بررسی شیوه پارتی

پاورپوینت بررسی شیوه پارتیتوضیحات پاورپوینت بررسی شیوه پارتی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی شیوه پارتی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی شیوه پارسی

پاورپوینت بررسی شیوه پارسیتوضیحات پاورپوینت بررسی شیوه پارسی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی شیوه پارسی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی شیوه آذری

پاورپوینت بررسی شیوه آذریتوضیحات پاورپوینت بررسی شیوه آذری : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی شیوه آذری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی شیوه خراسانی

پاورپوینت بررسی شیوه خراسانیتوضیحات پاورپوینت بررسی شیوه خراسانی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی شیوه خراسانی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی شیوه رازی

پاورپوینت بررسی شیوه رازیتوضیحات پاورپوینت بررسی شیوه رازی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی شیوه رازی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی شیوه اصفهانی

پاورپوینت بررسی شیوه اصفهانیتوضیحات پاورپوینت بررسی شیوه اصفهانی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی شیوه اصفهانی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی باغ های ایرانی

پاورپوینت بررسی باغ های ایرانیتوضیحات پاورپوینت بررسی باغ های ایرانی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی باغ های ایرانی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در ...

پاورپوینت تحلیل فضاهای میدان نقش جهان

پاورپوینت تحلیل فضاهای میدان نقش جهانتوضیحات پاورپوینت تحلیل فضاهای میدان نقش جهان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل فضاهای میدان نقش جهان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری ...

پاورپوینت معماری معاصر غرب

پاورپوینت معماری معاصر غربتوضیحات پاورپوینت معماری معاصر غرب : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معماری معاصر غرب” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معماری ایران و جهان

پاورپوینت بررسی معماری ایران و جهانتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری ایران و جهان: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری ایران و جهان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. ...

پاورپوینت بررسی معماری معاصر

پاورپوینت بررسی معماری معاصرتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری معاصر : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری معاصر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معماری پهلوی

پاورپوینت بررسی معماری پهلویتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری پهلوی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری پهلوی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معابد ایرانی

پاورپوینت بررسی معابد ایرانیتوضیحات پاورپوینت بررسی معابد ایرانی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معابد ایرانی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی تالارها و کاخ ها

پاورپوینت بررسی تالارها و کاخ هاتوضیحات پاورپوینت بررسی تالارها و کاخ ها : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “ بررسی تالارها و کاخ ها” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری ...

پاورپوینت بررسی کاخ ها

پاورپوینت بررسی کاخ هاتوضیحات پاورپوینت بررسی کاخ ها : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “ بررسی کاخ ها” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ...

پاورپوینت آشنایی با معماری رنسانس

پاورپوینت آشنایی با معماری رنسانستوضیحات پاورپوینت آشنایی با معماری رنسانس : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “ آشنایی با معماری رنسانس” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری و معماری جهان ...

پاورپوینت معماری یونان باستان

پاورپوینت معماری یونان باستانتوضیحات پاورپوینت معماری یونان باستان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معماری یونان باستان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری و معماری جهان می باشد. در این ...

پاورپوینت تحلیل کاروانسرا – رباط – ساباط – خان

پاورپوینت تحلیل کاروانسرا – رباط – ساباط – خانتوضیحات پاورپوینت تحلیل کاروانسرا – رباط – ساباط – خان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی کاروانسرا – رباط – ساباط – خان” را آماده دانلود نموده ...

پاورپوینت بررسی اهمیت توجه به اقلیم در معماری سنتی

پاورپوینت بررسی اهمیت توجه به اقلیم در معماری سنتیتوضیحات پاورپوینت بررسی اهمیت توجه به اقلیم در معماری سنتی: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی اهمیت توجه به اقلیم در معماری سنتی” را آماده دانلود نموده ایم. ...

پاورپوینت بررسی آینه کاری در معماری

پاورپوینت بررسی آینه کاری در معماریتوضیحات پاورپوینت بررسی آینه کاری در معماری: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی آینه کاری در معماری” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. ...

پاورپوینت تحلیلی مرمت امامزاده یحی

پاورپوینت تحلیلی مرمت امامزاده یحیتوضیحات پاورپوینت تحلیلی مرمت امامزاده یحی: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیلی مرمت امامزاده یحی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت ...

پاورپوینت معماری کلاسیک و نوکلاسیک

پاورپوینت معماری کلاسیک و نوکلاسیکتوضیحات پاورپوینت معماری کلاسیک و نوکلاسیک در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معماری کلاسیک و نوکلاسیک” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این ...

پاورپوینت معماری روم

پاورپوینت معماری رومتوضیحات پاورپوینت معماری روم : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معماری روم” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به تعاریف کلمات ...

پاورپوینت معماری ایران در هند

پاورپوینت معماری ایران در هندتوضیحات پاورپوینت معماری ایران در هند در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معماری ایران در هند” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاهتوضیحات پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل و بررسی آرامگاه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می باشد. در این ...

پاورپوینت تحلیلی با موضوع بازار

پاورپوینت تحلیلی با موضوع بازارتوضیحات پاورپوینت تحلیلی با موضوع بازار : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بازار” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ...

پاورپوینت معماری ایران در دوره قاجاریه

پاورپوینت معماری ایران در دوره قاجاریهتوضیحات پاورپوینت معماری ایران در دوره قاجاریه : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “معماری ایران در دوره قاجاریه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس تاریخ معماری می ...

پاورپوینت تحلیلی حمام روستای موشله مرمت ابنیه

پاورپوینت تحلیلی حمام روستای موشله مرمت ابنیهتوضیحات پاورپوینت تحلیلی حمام روستای موشله مرمت ابنیه : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “حمام روستای موشله مرمت ابنیه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی ...