دانلود کتاب ، پی دی اف ، فایل های متنی ، نرم افزار

پاورپوینت بیوگرافی دنیل لیبسکیند

پاورپوینت بیوگرافی دنیل لیبسکیندپاورپوینت بیوگرافی دنیل لیبسکیند در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی

پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحیتوضیحات پاورپوینت طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی” را ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتان

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتانتوضیحات پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل و بررسی معماری شهرک اکباتان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت بررسی معماری دیکانستراکشن

پاورپوینت بررسی معماری دیکانستراکشنتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری دیکانستراکشن : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری دیکانستراکشن” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپن

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپنتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپن: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری مجتمع مسکونی روکو ژاپن” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری ...

پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار زنجان

پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار زنجانتوضیحات پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار زنجان: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “شناخت فضای شهری بازار زنجان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. ...

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری باران

پاورپوینت بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری بارانتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری باران: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری مجتمع تجاری و اداری باران” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط ...

پاورپوینت تحلیل حافظیه شیراز

پاورپوینت تحلیل حافظیه شیرازتوضیحات پاورپوینت تحلیل حافظیه شیراز در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل حافظیه شیراز” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیه

پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیهتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیه در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی لوکوربوزیه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به زندگی نامه ...

پاورپوینت تحلیلی فرودگاه سنت اگزوپری

پاورپوینت تحلیلی فرودگاه سنت اگزوپریتوضیحات پاورپوینت سانتیاگو کالا تراوا (فرودگاه سنت اگزوپری) در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی سانتیاگو کالاتراوا” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در ...

پاورپوینت تحلیل جامع آثار و بیو گرافی حبیبه مجد آبادی

پاورپوینت تحلیل جامع آثار و بیو گرافی حبیبه مجد آبادیتوضیحات پاورپوینت تحلیل جامع آثار و بیو گرافی حبیبه مجد آبادی در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی حبیبه مجد آبادی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت ...

پاورپوینت بیوگرافی لو کوربوزیه

پاورپوینت بیوگرافی لو کوربوزیهتوضیحات پاورپوینت بیوگرافی لو کوربوزیه در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بیوگرافی لوکوربوزیه” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به درس مبانی نظری معماری می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به ...

پاورپوینت تحلیلی موزه فرش

پاورپوینت تحلیلی موزه فرشتوضیحات پاورپوینت تحلیلی موزه فرش : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیلی موزه فرش ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ...

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریم

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریمتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریم : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری گل مریم” را آماده دانلود نموده ...

پاورپوینت بررسی معماری فولدینگ

پاورپوینت بررسی معماری فولدینگتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری فولدینگ : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری فولدینگ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر دنور

پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر دنورتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر دنور : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری موزه هنر دنور” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می ...

پاورپوینت تحلیل طراحی فرودگاه

پاورپوینت تحلیل طراحی فرودگاهتوضیحات پاورپوینت تحلیل طراحی فرودگاه : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل طراحی فرودگاه ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ...

پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان

پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستانتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل معماری بیمارستان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به ...

پاورپوینت تحلیل معماری شهرک کارگران معدن تینقیر

پاورپوینت تحلیل معماری شهرک کارگران معدن تینقیرتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری شهرک کارگران معدن تینقیر : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “شهرک کارگران معدن تینقیر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی ...

پاورپوینت شناخت و تحلیل کالبد فضایی خیابان ولیعصر

پاورپوینت شناخت و تحلیل کالبد فضایی خیابان ولیعصرتوضیحات پاورپوینت شناخت و تحلیل کالبد فضایی خیابان ولیعصر: در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “شناخت و تحلیل کالبد فضایی خیابان ولیعصر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط ...

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع اصفهان سیتی سنتر

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع اصفهان سیتی سنترتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع اصفهان سیتی سنتر : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “مجتمع اصفهان سیتی سنتر” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی ...

پاورپوینت بررسی معماری یک بخش جراحی

پاورپوینت بررسی معماری یک بخش جراحیتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری یک بخش جراحی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری یک بخش جراحی ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی ...

پاورپوینت آموزشی طراحی لوگو

پاورپوینت آموزشی طراحی لوگوتوضیحات پاورپوینت آموزشی طراحی لوگو : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “آموزشی طراحی لوگو ” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس عمومی معماری و هنر می باشد. در این ...

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدیتوضیحات پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت تحلیلی اپرای سیدنی

پاورپوینت تحلیلی اپرای سیدنیتوضیحات پاورپوینت تحلیلی اپرای سیدنی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیلی اپرای سیدنی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا ...

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان

پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستانتوضیحات پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “مطالعات اولیه طراحی بیمارستان” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این ...

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان رسول اکرم

پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان رسول اکرمتوضیحات پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان رسول اکرم : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “بررسی معماری بیمارستان رسول اکرم” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می ...

پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری و اداری رزمیرداماد

پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری و اداری رزمیردامادتوضیحات پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری و اداری رزمیرداماد : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “تحلیل مجتمع تجاری و اداری رزمیرداماد” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس ...

پاورپوینت زیبایی شناسی

پاورپوینت زیبایی شناسیتوضیحات پاورپوینت زیبایی شناسی : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “زیبایی شناسی” را آماده دانلود نموده ایم. این پاورپوینت مربوط به دروس معماری عمومی می باشد. در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به تعاریف کلمات ...

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری یاس هنگام

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری یاس هنگامتوضیحات پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری و اداری یاس هنگام : در این قسمت برای همراهان گرامی ArtiZone، یک پاورپوینت با موضوع “مجتمع تجاری و اداری یاس هنگام” را آماده دانلود نموده ایم. این ...